Trending

नेपालको कोभिड-१९ तथ्यांक

CR परिक्षणRDT परिक्षणसंक्रमण नदेखियकोसंक्रमण देखियको
१४९७७२२३३५४३१४२५९५७१७७
क्वारेन्टाइनमाआइसोलेसनमानिको भयकोमृत्यु भयको
१२५७९८ ५९९०११६७२०

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close